TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Triển khai khảo sát đánh giá kết quả cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2020


Triển khai Kế hoạch khảo sát đánh giá của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức đối với kết quả cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2020 được ban hành kèm Quyết định số 2181/QĐUBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 của Bộ Nội vụ;
Lực lượng điều tra viên của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa và Bộ Nội vụ sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể:

  1. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020 (trong và ngoài giờ hành chính).
  2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc hoặc nhà riêng.

Bên cạnh đó, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có thể đóng góp ý kiến trực tuyến bằng cách truy cập banner “ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” trên website https://cchc.khanhhoa.gov.vn/ hoặc tại đường dẫn: http://bit.ly/2FE3Ddv (đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp) và http://bit.ly/2ZMArs5 (đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa).
Sở Nội vụ đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp ý kiến thông qua phiếu khảo sát trực tuyến; đồng thời, vui lòng hỗ trợ và tạo thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ nếu được liên hệ.
Qua điều tra sẽ giúp đánh giá đúng mức về những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011 – 2020; đồng thời, ghi nhận những kỳ vọng, mong muốn của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2021 – 2030; tiếp thu các ý kiến góp ý, góp phần phục vụ xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn mới vừa bám sát mục tiêu, định hướng của Chính phủ vừa phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại tỉnh, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.
Rất mong nhận được ý kiến đánh giá, đóng góp của toàn thể người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài tỉnh.

Trân trọng thông báo./.
Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa



TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn