TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Quy chế điều động, phân công; chế độ bồi dưỡng cho Giám định viên, Người giúp việc, Người hỗ trợ giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y Khánh Hòa

Quy chế điều động, phân công; chế độ bồi dưỡng cho Giám định viên, Người giúp việc, Người hỗ trợ giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y Khánh Hòa

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn