TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

duong_day_nong

Nha Trang: Phấn đấu xây dựng chính quyền điện tử

TP. Nha Trang đang thực hiện nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách hành chính...

Quy trình lấy mẫu giám định ADN

Quy trình lấy mẫu giám định ADN...

Quy trình giám định ethanol trong máu

Quy trình giám định ethanol trong máu...

Quy trình xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Quy trình xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2...

03 Quy trình giám định pháp y

03 Quy trình giám định pháp y...

17 Quy trình giám định pháp y

17 Quy trình giám định pháp y...

Quy định Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Pháp y Khánh Hòa

Quy định Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Pháp y Khánh Hòa...
trung_tam_phap_y
ĐƯỜNG-DÂY-NÓNG-HINH-1-300x212

CHUYÊN MỤC

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang