TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ trong cung cấp dịch vụ hành chính của Trung tâm Pháp y Khánh Hòa năm 2024

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giám định, đáp ứng sự hài lòng người bệnh, Trung tâm Pháp y tổ chức khảo sát để tìm hiểu nguyện vọng người đến giám định. Các ý kiến quý báu này sẽ giúp Trung tâm khắc phục khó khăn, từng bước cải tiến chất lượng để phục vụ người dân tốt hơn. Trung tâm Pháp y bảo đảm giữ bí mật thông tin và không ảnh hưởng đến việc giám định. Xin trân trọng cảm ơn!

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn