TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Khai trương Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh


Sáng 30/9/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Tham dự có ông Trần Ngọc Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Lê Hữu Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hữu Trí – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh, là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sử chỉ đạo, quản lý của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm hướng đến mục tiêu “Lấy sự hài lòng của Nhân dân là mục tiêu phục vụ của chính quyền tỉnh Khánh Hòa”, “Khoa học, hiệu quả, hiện đại, sẵn sàng và thân thiện”; với các phương châm “Cải cách hành chính – Động lực phát triển”, “Công khai – Minh bạch – Chính xác – Hiệu quả”.

Trung tâm có địa chỉ tại số 26 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại số 0886021122. Email: ttpvhcc@khanhhoa.gov.vn.

Bộ phận Một cửa của Trung tâm sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính kể từ ngày 30/9/2023. Thời gian làm việc Từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy (nếu có), trừ ngày nghỉ theo quy định.

– Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

– Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Bộ phận Một cửa của Trung tâm sẽ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của 1.595 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 Sở, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh theo danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 và Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi Khai trương

Văn nghệ chào mừng Lễ Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đại biểu dự khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trung tâm

Lãnh đạo và công chức, viên chức, nhân viên ra mắt tại Lễ khai trương Trung tâm

Ông Nguyễn Thanh Hà – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Giám đốc Trung tâm phát biểu nhận nhệm vụ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương

Các đại biểu tham quan không gian làm việc tại Trung tâm

MH – Phòng CCHC, Sở Nội vụTRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn