TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo trung tâm

 • Phó Giám đốc phụ trách: Th.S Lê Ngọc Viện
 • Email: lnvien@khanhhoa.gov.vn
 • Điện thoại: 0258.3813416
 •  
 • Phó Giám đốc: BS. CKI. Huỳnh Tấn Phát
 • Email: htphat@khanhhoa.gov.vn

2. Các phòng chức năng, khoa chuyên môn:

- Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị – Kế hoạch Tài chính

 • Trưởng phòng: CN. Đào Thị Bé
 • Email: dtbe@khanhhoa.gov.vn

– Khoa Giám định

 • Tạm thời phụ trách Khoa: BS. CKI. Huỳnh Tấn Phát – Giám định viên pháp y
 • Email: htphat@khanhhoa.gov.vn

– Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh

 • Trưởng Khoa: BS. Huỳnh Tấn Phát – Giám định viên pháp y
 • Email: htphat@khanhhoa.gov.vn

– Khoa Giải phẫu bệnh – Hóa pháp

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn