TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Quy trình cung cấp dịch vụ

3. Quy trình sao Hồ sơ bệnh án, Kết luận giám định tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa TTPY-QD-quy-trinh-sao-HSBA-KLGD.signed.signed

2. Thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực giám định pháp y theo yêu cầu của người giám định TTPY-QD-thu-tuc-trinh-tu-GDPY-theo-yeu-cau-ca-nhan.signed.signed

1. Thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực giám định pháp y theo trưng cầu của các cơ quan tố tụng ...

Quyết định về việc ban hành danh mục Quy trình cung cấp dịch vụ tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa (phụ lục 2)

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn