TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Công khai ngân sách

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 TTPY-QD-cong-khai-du-toan-NS-NAM-2023-Moi.signed.signedDownload ...

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định công khai dự toán ngân sách quý IV năm 2021

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn