TRUNG TÂM PHÁP Y
TỈNH KHÁNH HÒA

Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

[ad_1]

Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

Quyết định phê duyệt và công bố chỉ số, xếp hạng kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều chuyển biến trong thực hiện CCHC.

Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

Tăng số đơn vị xếp hạng tốt

Kết quả đánh giá cho thấy, trong 44 đơn vị thuộc đối tượng đánh giá, có 29 đơn vị xếp hạng tốt, tăng 5 đơn vị so với năm 2019. Số đơn vị có chỉ số CCHC đạt hơn 90% cũng tăng thêm 12 đơn vị, nhiều nhất từ trước đến nay. Thanh tra tỉnh dẫn đầu khối sở với chỉ số 96,86%. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa đứng đầu khối cơ quan ngành dọc đạt chỉ số 96,43%. UBND huyện Khánh Vĩnh đứng đầu khối UBND cấp huyện, đạt chỉ số 91,04%. Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh dẫn đầu khối đơn vị sự nghiệp với chỉ số 94%. Một số đơn vị có chỉ số CCHC tăng cao so với năm 2019 như: Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Sở Giao thông vận tải, UBND TP. Cam Ranh… Nhiều đơn vị đã chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh xử lý vướng mắc, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý; tham gia thí điểm các cơ chế, mô hình mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc có biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, cả 44 đơn vị đều có điểm thưởng.

Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, nhiều đơn vị đạt điểm tối đa. Các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Hầu hết các đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và thực hiện đúng kế hoạch, báo cáo kết quả và có văn bản chỉ đạo khắc phục. Định kỳ hàng tháng, các đơn vị tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và sử dụng kết quả này để đánh giá, phân loại cuối năm; đồng thời đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị trực thuộc, từ đó đánh giá người đứng đầu. Nhờ đó, hầu hết đơn vị đạt điểm tối đa ở tiêu chí thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu.

Tiêu chí thực hiện các nhiệm vụ, công việc được UBND tỉnh giao chiếm gần 1/2 tỷ trọng điểm trong bảng tiêu chí đánh giá khối sở, huyện, nhưng vẫn có 24/44 đơn vị hoàn thành đúng tiến độ 100% nhiệm vụ được giao, đạt điểm tối đa; 10 đơn vị có hơn 30% công việc được giao trên phần mềm nhắc việc hoàn thành sớm hạn, không có công việc trễ hạn, gia hạn.

Nhân viên VNPTPay hướng dẫn người dân trải nghiệm thanh toán trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.

Đẩy mạnh giao dịch trực tuyến

Năm 2020, tỷ lệ hồ sơ đúng và sớm hạn toàn tỉnh đạt hơn 98%, tăng 2% so với năm 2019. Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên toàn tỉnh đạt hơn 90%. 24/26 sở, huyện có tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến hoàn thành và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. So với năm 2019, số quy trình TTHC công bố cho phép thực hiện trực tuyến tăng từ 140 lên 746 TTHC; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của tỉnh tăng 4,31%; số tiền thanh toán trực tuyến tăng từ gần 12 triệu đồng lên hơn 420 triệu đồng. Từ khi triển khai đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 8.300 hồ sơ trực tuyến với hơn 460 triệu đồng thanh toán.

Đặc biệt, trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hiện đại hóa hành chính, 20/33 đơn vị thuộc đối tượng đánh giá đạt hơn 90% tổng điểm tối đa của tiêu chí này, trong đó có 8 đơn vị đạt 100%. Tất cả đơn vị đều đạt điểm tối đa ở tiêu chí giải quyết hồ sơ được cập nhật lên phần mềm Một cửa điện tử đồng bộ với quá trình giải quyết hồ sơ thực tế. Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tất cả nội dung yêu cầu. Các tiện ích trực tuyến hỗ trợ khách hàng như: Bưu chính công ích trực tuyến, biên lai điện tử, tin nhắn SMS, email thông báo tự động, mã QR, chatbot đều phát huy hiệu quả. Sở Nội vụ đã chủ trì tích hợp thành công chứng thư số chuyên dùng lên Phần mềm một cửa điện tử và chuẩn bị triển khai toàn tỉnh…

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, năm 2021, sở sẽ tập trung tham mưu tỉnh triển khai hiệu quả, đúng tiến độ việc sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức phối hợp liên ngành; công tác tinh giản biên chế; phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước. Sở cũng tham mưu cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội trong lĩnh vực nội vụ; tham mưu triển khai Chương trình phát triển nhân lực giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2021 – 2030; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức.

NGUYỄN VŨ

Nguồn: Báo Khánh Hòa

[ad_2]

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 4 Lý Tự Trọng – Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:  0258. 3822675

Fax:  0258. 3822675

Website: https://phapykhanhhoa.vn

Email: ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang